Rasstandard om:

   
         
Kuvasz     Eurasier